Jakość powietrza wewnętrznego.

Od czasu, gdy z myślą o zmniejszeniu wydatkowania energii odmieniły się artykuły budownicze, uwaga konstruktorów koncentruje się na strategiach zachowania ciepła w obiektach. Tak aby otrzymać obniżenie transferu ciepła utworzono uszczelniane okna oraz drzwi.
Budynki zabezpieczane są nie tylko z wykorzystaniem szczelnych okien, ale także dzięki pokaźnym warstwom izolacji. Domy są tym samym o wiele szczelniejsze aniżeli dawniej, a w efekcie wzrasta stężenie substancji zatruwających powietrze w budynkach. Powietrze w pomieszczeniach gromadzi przeważnie większe koncentracje substancji toksycznych aniżeli powietrze na zewnątrz. W opinii doświadczeń amerykańskiej Agencji ochrony środowiska zawartość substancji zanieczyszczających powietrze wewnątrz obiektów jest od 2 do 5x większe niż powietrza zewnętrznego. Ważne jest, aby być świadomym jak zmniejszać skażenia w obrębie domu. Rozumiemy, że przewietrzanie budynków jest kluczowe. Nierzadko użytkowane są nie tylko wentylatory, lecz także centrale wentylacyjne, jakie zazwyczaj dozwalają na odzysk ciepła, a dzięki temu na ekonomizację.
Amerykańskie dociekania demonstrują, że ludzie ogrom czasu spędzają w budynkach. Co najgorsze, najmocniej wrażliwi na zanieczyszczenia otoczenia są ci, którzy rezydują w pomieszczeniach najdłużej : dzieci, osoby starsze i schorowani. Horrendalne zagrożenia, jakie powinno się eliminować wywodzą się od grzybów, pleśni tudzież skażeń. Zagrożenie zdrowia wywołane zamieszkiwaniem w budynkach o skażonym powietrzu jest ogromne. Często skutki pokazują się dopiero po paru latach. Stan powietrza wewnętrznego w osobliwy sposób determinuje stan chorujących na astmę.Amerykanie specjalizujący się w realizowaniu wielu poszukiwań, wykazali, że można ustrzec się 65% przypadków astmy pośród dzieci szkolnych oraz, że wystarczy jedynie przestać przy nich spalać.
Nie mniej znacząca jest jakość powietrza w miejscu pracy. Nie tylko w fabrykach taśmowych, gdzie są emitowane duże ilości czynników szkodliwych. Od lat prawi się o zespole chorych biurowców. Objawami tego, że mieszkamy w tzw chorym budynku będzie informacja, że gdy przebywamy w nim pogarsza nam się humor. Zaczynamy niezbyt dobrze się czuć, mamy problemy z koncentracją. Pierwotną przyczyną chorego budynku jest nieadekwatna wentylacja.

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar