Pomoce przy ewakuacji na wypadek pożaru

Systemy oddymiające zrobione są zazwyczaj z blachy stalowej nie posiadającej dobrej wytrzymałości na ogień. Nie daje przeto izolacyjności ogniowej przewodu, bowiem nader akuratnie przewodzi ciepło. Ogromna temperatura, podczas pożaru, wywołuje także zredukowanie szczelności kanałów także rozchodzenie się ognia i dymu. Wskutek tego naprawdę kluczowe będzie zapewnienie ustalonej odporności ogniowej tego rodzaju układom, aby w trakcie trwania zagrożenia pożarem otrzymać czas na rozpoczęcie zachowań ratunkowych. Na skuteczność pracy kanałów wentylacyjnych wpływa dodatkowo parametr prac instalacyjnych, w następstwie tego odsetek firm żąda, iżby składanie realizowały poręczane ekipy montażystów. Montowane są też przewody do struktury instalacji oddymiających o klasie ogniowej E600. Ich struktura zapewnia odporność przez 120 minut, więc zdołają być aplikowane w zonach pożarowych, jakich sklepienie posiadawytrzymałość na ogień nie wyższą niż REI 120. Przeznaczone są one do struktury układu wentylacji oddymiającej ewentualnie wentylacji bytowej, spełniającej jednocześnie misje wentylacji ogólnej i oddymiającej.
Przeciwdziałanie ryzyku rozchodzenia się ognia na inne piętra, zony pożarowe czy drogi ewakuacyjne w biurowcach wielopiętrowych żąda stosowania właściwych budulców budowniczych tudzież systemów alarmowych, ppoż. i oddymiania. Instalacja oddymiająca wpływa na czas konieczny do podjęcia czynności ewakuacyjnych i ratunkowych a także ich bieg. Od jej właściwego opracowania oraz odpornego skonstruowania zależy ochrona i los ludzi w razie pożaru. Systemy do oddymiania mogą służyć asekuracji ścieżek ewakuacji w tym klatki schodowe i przedsionki pożarowe. W obiektach, w jakich możliwe jest usuwanie dymu wprost z obszaru strefy pożarowej poprzez dach budynku, stosuje się częstokroć oddymianie grawitacyjne używające klapy przeciwpożarowe i okna oddymiające. Schematycznie w normalnych budowach montuje się różne rozwiązania jednoczące dwa rodzaje likwidowania zadymienia. W pewnych budynkach implementacja wentylatorów oddymiających będzie nieodzowne, choć przepisy nie budują tego warunku, gdyż ich instalacja determinuje wytwarzanie większych obszarów stref pożarowych czy też długich przejść oraz dojść dla ewakuacji. Oprócz tego użycie wentylacji oddymiającej czasami gwarantuje budowlańcowi zredukowanie rangi odporności na ogień budynku.
Potężne znaczenie mają surowce oraz izolacje przewodów oddymiających, albowiem w systemie mechanicznym wespół z podnoszeniem się temperatury obniża się przepływ i powinno się zadbać, żeby kanały nie osiągały nazbyt wysokich temperatur, co realizuje się przez ich kapitalne prowadzenie oraz zabezpieczenie. Podstawowe żądania dla takich instalacji wyszczególnia rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać domy, które stanowi, że budynek ma obowiązek być tak zlokalizowany, tudzież zbudowany, żeby w razie pożaru zagwarantowane były obniżone rozchodzenie się ognia i dymu w obiekcie, bezpieczna ucieczka mieszkańców z obiektu trawionego ogniem i dobry stopień bezpieczeństwa ekip ratunkowych.
Klapy odcinające
Wymagania odnośnie klap ppoż w kanałach wentylacji oddymiającej są też zawarte w obszernych ustawach.
Przeciętna klapa ppoż składna jest z zewnętrza z metalu (blacha ocynkowana lub stal) i z elementu sterującego, jak również przesłony odgradzającej zrobionej z stopu ognioodpornego. Klapy wentylacji pożarowej różnią się od tych przeciwpożarowych klap odcinających dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych tym, że w okresie spoczynku są zamknięte, a otwarte są w przypadku wybuchu ognia w tej strefie. Ma to na celu zagwarantowanie usuwania dymu. Klapy wybierane w wentylacji pożarowej nie bywają wyposażone w spust termiczny.
A wentylator oddymiający?
W poniektórych obiektach wentylatory oddymiające sprawują podwójną funkcję więc są wykorzystywane również w wentylacji bytowej. Dobiera się wtedy wentylatory dwubiegowe. Wentylacja bytowa nie potrzebuje takich wydajności jak oddymiająca i pracują one na mniejszych obrotach. Ważne, by wentylator pełniący podwójną funkcję zapewnić poprawny sposób zasilania, dobry dla wymagań przeciwpożarowych.

Dieser Beitrag wurde unter Uncategorized abgelegt und mit , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Hinterlasse eine Antwort