Dobra kultury to włości ruchome względnie nieruchome

Czyż zasoby ludzkie nie są wiele na dole od momentu tych zwierząt, podczas gdy nie modlą się ani nie myślą o Bogu? Gdzie brakuje modlitwy w ową stronę brakuje miłości, i rządzi duma, ja i ignorancja. Modlitwa powinna następować z serca natomiast nie powinna egzystować tylko pokazywana na zewnątrz, aby wykonywać czucie pobożności. „Ugiąć kolana jest prościej aniżeli pokłonić się w bielizna sercu.”1 Jogina cechuje dodatkowo posłuszeństwo pięciu zasad: prema, sathya, dharma, shanti a ahimsa (miłość, prawda, prawość, zadowolenie wewnętrzny a niekrzywdzenie). Reszta pozostaje do własnych przemyśleń adepta, którego kieruje profesor określany mianem mentor (gu – światło, ru – ciemność, alias „rozświetlający ciemność”). I to wszystko? Na zakończenie napiszę tylko, że uniwersalność jogi potwierdzają przykłady jej zastosowania w różnych, innych odkąd hinduizmu buty religiach (np. rozbudowa nowych ścieżek w klasztorach buddyjskich zaś aśramach, jednakowoż nawet aplikacja jogi z wykorzystaniem katolickich księży natomiast przełożonych zakonnych – „List”, pakamera rzymskokatolicki wydrukował dawniej materiał napisany za pośrednictwem pewnego ojca zakonnego, na nieszczęście nie pomnę numeru gazety, zgromadzenia, nazwiska i funkcji autora. A nie jest to jednorazowy przypadek) wszak nie tylko. Walka spośród narkomanią a innymi plagami współczesności staje się skuteczniejsza przed chwilą na skutek praktykom a koncepcjom tradycji azjatyckich typu joga, stosowanych buty w procesach resocjalizacji1, psychoterapii, w rehabilitacji, w przysposobieniu do życia osób niepełnosprawnych, upośledzonych itp., a autorytety naukowe oraz potoczne zgodnie podkreślają ich sukces.

Dieser Beitrag wurde unter Internet abgelegt und mit , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Hinterlasse eine Antwort