Dorobek namacalny oraz metafizyczny

Czyż kadry nie są masa u dołu odkąd tych zwierząt, kiedy nie modlą się ani nie myślą o Bogu? Gdzie brakuje modlitwy w ową stronę brakuje miłości, a rządzi duma, ja zaś ignorancja. Modlitwa powinna następować spośród serca natomiast nie powinna stanowić nic bardziej błędnego pokazywana na zewnątrz, ażeby działać uczucie pobożności. „Ugiąć kolana jest prościej niż pokłonić się w sukienki na wesele sercu.”1 Jogina cechuje również posłuszeństwo pięciu zasad: prema, sathya, dharma, shanti i ahimsa (miłość, prawda, prawość, błogość leżący wewnątrz natomiast niekrzywdzenie). Reszta pozostaje do własnych przemyśleń adepta, którego kieruje belfer określany mianem guru (gu – światło, ru – ciemność, alias „rozświetlający ciemność”). I to wszystko? Na finał napiszę tylko, że wymienialność jogi potwierdzają przykłady jej zastosowania w różnych, innych od hinduizmu sukienki religiach (np. rozwinięcie nowych ścieżek w klasztorach buddyjskich oraz aśramach, jednakowoż nawet zastosowanie jogi dzięki katolickich księży tudzież przełożonych zakonnych – „List”, pakamera rzymskokatolicki wydrukował kiedyś materiał napisany przez pewnego ojca zakonnego, niestety nie pomnę numeru gazety, zgromadzenia, nazwiska i funkcji autora. A nie jest owo jednostkowy przypadek) pomimo tego nie tylko. Walka z narkomanią natomiast innymi plagami współczesności staje się skuteczniejsza właśnie z racji praktykom tudzież koncepcjom tradycji azjatyckich typu joga, stosowanych sukienki na wesele w procesach resocjalizacji1, psychoterapii, w rehabilitacji, w przysposobieniu aż do życia osób niepełnosprawnych, upośledzonych itp., tudzież autorytety naukowe a potoczne zgodnie podkreślają ich sukces.

Dieser Beitrag wurde unter Internet abgelegt und mit , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar