Dobra kultury powinno się bronić

Czyż zasoby siły roboczej nie są multum poniżej odkąd tych zwierząt, kiedy nie modlą się ani nie myślą o Bogu? Gdzie brakuje modlitwy tam brakuje miłości, i rządzi duma, ego natomiast ignorancja. Modlitwa powinna wypływać spośród serca tudzież nie powinna egzystować owszem pokazywana na zewnątrz, iżby działać czucie pobożności. „Ugiąć kolana jest prościej aniżeli pokłonić się w obuwie sercu.”1 Jogina cechuje oraz przestrzeganie pięciu zasad: prema, sathya, dharma, shanti a ahimsa (miłość, prawda, prawość, zadowolenie wewnętrzny tudzież niekrzywdzenie). Reszta pozostaje do własnych przemyśleń adepta, którego kieruje profesor określany mianem mistrz (gu – światło, ru – ciemność, czyli „rozświetlający ciemność”). I owo wszystko? Na koniec napiszę tylko, że elastyczność jogi potwierdzają przykłady jej zastosowania w różnych, innych od czasu hinduizmu bielizna religiach (np. rozwinięcie nowych ścieżek w klasztorach buddyjskich tudzież aśramach, czy nawet stosowanie jogi z wykorzystaniem katolickich księży tudzież przełożonych zakonnych – „List”, magazyn rzymskokatolicki wydrukował dawniej artykuł napisany za pomocą pewnego ojca zakonnego, na nieszczęście nie pomnę numeru gazety, zgromadzenia, nazwiska tudzież funkcji autora. A nie jest to jednorazowy przypadek) jakkolwiek nie tylko. Walka z narkomanią oraz innymi plagami współczesności staje się skuteczniejsza właśnie z przyczyny praktykom a koncepcjom tradycji azjatyckich typu joga, stosowanych bielizna w procesach resocjalizacji1, psychoterapii, w rehabilitacji, w przysposobieniu aż do życia osób niepełnosprawnych, upośledzonych itp., tudzież autorytety naukowe a potoczne zgodnie podkreślają ich sukces.

Dieser Beitrag wurde unter Internet abgelegt und mit , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar